Witamy na stronie Koła Inicjatyw Studenckich!


Koło Inicjatyw Studenckich działa przy Rybnickim Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Samodzielność w poszukiwaniu pierwszej pracy


Warsztaty przygotowujące do samodzielnego i skutecznego pierwszego poszukiwaniem pracy przez absolwentów uczelni wyższych

W programie zawarte są następujące zagadnienia:
  • Podstawy Prawa Pracy
  • Autoprerezntacja - Przedstawienie własnego wizerunku
  • CV,List motywacyjny- rozwijanie umiejętności praktycznej piasania dokumentów apilkacyjnych i tworzenia własnej oferty
  • Rozmowa kwalifikacyjna - jak prowadzić rozmwawię z pracodawcą, rozwiewać jego obawy, prezentować swoje atuty
  • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem