Witamy na stronie Koła Inicjatyw Studenckich!


Koło Inicjatyw Studenckich działa przy Rybnickim Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Sztuka negocjacji


Cele:
 • Zrozumienie złożoności procesu negocjacji.
 • Poznanie Technik prowadzenia negocjacji.
 • Poznanie podstaw perswazji słownej.
 • Poznanie zasad komunikowania się.
 • Poznanie elementów Mowy Ciała.
 • Zdobycie umiejętność negocjacyjnych.
 • Poznanie podstawowych błędów
 • Elementy etyki prowadzenia negocjacji
Sposób realizacji:
 • Organizacja warsztatów dla Studentów
 • Ćwiczenia Negocjacji Werbalnej
 • Rozwiązywanie typowych problemów


Pobierz plakat w pełnej rozdzielczości