Witamy na stronie Koła Inicjatyw Studenckich!


Koło Inicjatyw Studenckich działa przy Rybnickim Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Społeczno-moralne problemy współczesnej rodziny

      Środowisko akademickie w Rybniku, a dokładniej Koło Inicjatyw Studenckich pod opieką dr Michała Kapiasa, postanowiło skupić uwagę na aspekcie dzisiejszych rodzin: ich strukturach, zależnościach między małżonkami, nagminnymi kłopotami z wychowaniem dzieci, a nawet licznymi patologiami występującymi wewnątrz nich. Mówiąc ściślej, kryzysem współczesnej rodziny. Konferencja „Społeczno – moralne problemy współczesnej rodziny”, która odbyła się 8 kwietnia br. w gmachu budynku ROND-u Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, została zorganizowana przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, pod patronatem Starostwa Powiatowego w Rybniku.

  Swoje przemówienia wygłosili przedstawiciele placówek znajdujących się głównie w Rybniku, którzy bezpośrednio związani są z tematyką konferencji. Każdy z prelegentów zaprezentował dany blok tematyczny i tak kolejno wystąpili: mgr Stanisław Kogut (UJ):„Samozagłada: utrata świadomości naturalnej funkcji rodziny”, ks. Dr Rafał Śpiewak (DA Rybnik): „Troska o rodzinę jako odruch samozachowawczy w globalnym kryzysie cywilizacyjnym”, dr Michał Kapias (UE): „Defragmentacja rodziny jako przyczyna jej kryzysu”, mgr Klaudia Grzesica – Wolczyńska (PSOW): „Kryzys tradycyjnego modelu rodziny oraz metody zaradcze przywracające jej pierwotną funkcję w kontekście przeobrażeń gospodarczo – społecznych po 1989 roku na Górnym Śląsku”, ks. Mgr Piotr Gaworski (NZOZ): „Rodzina między religią, moralnością i psychologią”, mgr Krzysztof Wręczycki (OPS): „Funkcjonowanie rodziny wielo-problemowej z perspektywy pracownika socjalnego”. Mgr Magdalena Koźlik (PCPR): „Media w rodzinie: ryzyko i bogactwo”, ks. Dr Grzegorz Polok (UE): „Dorosłe dzieci alkoholików – rzeczywistość i potrzeby. Spojrzenie z perspektywy środowiska akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, mgr Joanna Marmol (PSOW): „Przejawy niedostosowania społecznego u dzieci. Metody zapobiegania agresji”.
 
   Jak wynika z ww. tematów, poruszono ogół problemów szeroko pojętego kryzysu współczesnej rodziny. Dostrzeżono poszczególne wady i zagrożenia, które w konsekwencji powodują poważne zmiany w modelu tradycyjnej rodziny. Omówione zostały metody przezwyciężenia istniejącego kryzysu.
     
      Każdy z przybyłych gości otrzymał zestaw broszurek, informatorów i przewodników dotyczących poruszanej problematyki. Ponadto, organizatorzy przygotowali drobne poczęstunki dla uczestników. Wśród przybyłych na konferencję znaleźli się nie tylko nauczyciele i pedagodzy zajmujący się na co dzień dziedzinami pokrewnymi z założeniami i funkcjonowaniem rodziny, ale również studenci i osoby starsze.

   Całość zakończyła się debatą panelową pod tytułem „W poszukiwaniu dróg prowadzących do rozwiązania kryzysu polskiej rodziny”, w której wzięli udział nie tylko lektorzy, ale również zgromadzeni. Zauważono potrzebę ponownej debaty na ww. temat i dlatego też wyrażono nadzieję na zorganizowanie podobnych konferencji w przyszłości.

Pobierz plakat w pełnej rozdzielczości.